סגל המחלקה

סגל המחלקה

יהדות

הרב ד"ר מנחם מקובר

הרב ד"ר מנחם מקובר

רב המכללה

הרב ד"ר מנחם מקובר

רב המכללה

הרב ד"ר ראובן פיירמן

הרב ד"ר ראובן פיירמן

אמנות הקודש והחול

הרב ד"ר ראובן פיירמן

אמנות הקודש והחול

הרב דוד פוטש

הרב דוד פוטש

מועדי השנה

הרב דוד פוטש

מועדי השנה