קורסים

קורסים

תקצירי קורסים: תרבות חזותית וחומרית

אמנות המאה ה-20 ; חברה, תרבות, אידיאולוגיה

ד"ר חנה שפירא

הקורס ייתן סקירה כרונולוגית של התפתחות האמנות המערבית מן המהפכה הצרפתית ועד שלהי המאה ה-20 (פוסטמודרניזם), תוך התייחסות להקשרים היסטוריים, חברתיים, תרבותיים ואידיאולוגיים שבתוכם היא נוצרה. הכרת אמנים ויצירות אמנות בזרמים שונים ובסגנונות אמנותיים מרכזיים. היכרות עם אמנים יהודים שפעלו בתקופה זו.

דימוי חזותי במרחב ובזמן

ד"ר רוני עמיר

השיעור עוסק בהבנת דימויים חזותיים במרחבים גיאוגרפיים ובתקופות שונות. מטרתו לתת כלים להתמצאות כללית (אוריינטציה) באמנות החל מהעת העתיקה ועד לרנסנס, תוך השוואה לאמנות ביימנו. ההנחה הבסיסית היא כי חרף כל ההתפתחויות הטכנולוגיות והתפישתיות שעברה החברה האנושית מאז ראשית ההיסטוריה, האדם והחברה עסקו באותן שאלות קיומיות: מוות, אהבה, שנאה, ראווה, ועוד. בקורס נלמד לפרש להתבונן ולהבין יצירות אמנות. 

אמנות ישראלית

ד"ר אביבה וינטר

בקורס נכיר את התקופות, הזרמים והאמנים המרכזיים בתולדות האמנות הישראלית מראשית המאה ה-20 ועד לעשור הראשון של המאה ה-21. נדון בהקשרים ההיסטוריים, החברתיים, הפוליטיים והתרבותיים בתוכם האמנות הישראלית פועלת. הקורס יתמקד בנושאי המפתח הבאים: זהות יהודית וישראלית; מרכז ופריפריה; נשים וסוגיות של מגדר.

תולדות העיצוב

עדי אנג'ל

מטרות הקורס להעניק ידע אודות  עיצוב מודרני על מאפייניו וזרמיו השונים. לפתח יכולת לקרוא מסר חזותי וטקסטואלי בקונטקס. במהלך הקורס נסקור, נבחן, וננתח את הזרמים, המעצבים והאובייקטים  בתקופות שונות.  נדון בשאלה מה הוא עיצוב, ומה הם הגורמים החברתיים, ההיסטוריים, והפוליטיים המשפיעים על העיצוב, תוך בחינת תולדות העיצוב על רקע האידיאולוגיות החברתיות והפוליטיות בכל תקופה.

פרוסמינריון באוהאוס- מקורות, תפיסה והשפעות

ד"ר נגה פרידמן

הקניית כלים למחקר וכתיבה אקדמית דרך לימוד משנתו, תפיסת עולמו והשפעתו של בי"ס הבאוהאוס על תחומי העיצוב, הארכיטקטורה והאמנות במאה העשרים וכן השפעתו על נושא החינוך לאמנות. הקורס יתמקד בהקניית תשתית וכלים למחקר וכתיבה דרך נושא חתך- בי"ס הבאוהאוס: תולדות הבאוהאוס, תפיסת עולמו, שיטות הוראה של מוריו ותלמידיו ותיבחן השפעתו על אמנות, עיצוב, ארכיטקטורה וחינוך בארץ ובעולם.

היסטוריה ותיאוריה של הצילום

ליאור בן-ניסן

הקורס הינו מבוא תיאורטי לסוגיות נבחרות בהיסטוריה ותיאוריה של הצילום. נבחן כיצד המצאת הצילום משקפת שינויים נרחבים בתפיסת הראייה, התיעוד והאמנות כחלק מן החיים המודרניים. הקורס יאפשר היכרות עם צלמות/ים, גישות וטקסטים מרכזיים בתחום. לאורך הקורס נדון בצילום ביחס למושגים "אינדקס", "הילה", "תיעוד", "ארכיון", ונתבונן בהיסטוריה של המדיום מבעד לסוגיות אקטואליות שמעסיקות צלמות/ים עכשוויים.

פרוסמינריון שאלות של זהות באמנות

ד"ר אביבה וינטר

בקורס נבחן את התפתחותה של האמנות על רקע שיח הזהויות בארץ ובעולם. נדון במגוון זהויות: פוליטית, חברתית, לאומית, דתית, מגדרית ותרבותית, כפי שהן באות לידי ביטוי ביצירות אמנות מאמצע המאה ה-20 ועד ראשית המאה ה-21. דגש מיוחד יושם על זהות נשית, זהות יהודית וזהות ישראלית. במהלך הקורס הסטודנטית תתנסה בכתיבת עבודה פרו-סמינריונית.

סמינריון באמנות

ד"ר נגה פרידמן

קורס מתוקשב בנושא אמנות, עיצוב, ואדריכלות בתקופה המודרנית והפוסט מודרנית. הקורס מורכב מתכנים מתוקשבים בשילוב הנחיה אישית. התכנים כוללים הקניית כלים למחקר אקדמי איכותני וכתיבה אקדמית, בחירת נושא אישי בהיבט אקדמי וביקורתי הממוקד באמנים, מעצבים, אדריכלים, זרמים ותנועות, תקופה היסטורית ותרבותית, חינוך והשפעות על ימינו במאה ה-21.

קיימות בעיצוב ואמנות

ד"ר נגה פרידמן

קורס מתוקשב אשר עוסק במושג קיימות ובהקשריו לעיצוב ולאמנות. בקורס נדון בקשר שבין אדם חברה/כלכלה וטבע ושינוי המאזן שבין שלושת המרכיבים הללו. הקורס יתייחס לאמנים ומעצבים בנושאים של רדי מייד, אמנות ועיצוב של מיחזור עיצוב בר קיימא. כמו כן, היבטים של קיימות עירונית וקהילתית: נדון באמנות במרחב הציבורי אמנות קהילתית, גרפיטי ועוד.

תרבות חזותית בתנועה

ד"ר רוני עמיר

הקורס עוסק בפרשנות בתרבות עכשווית ובו נלמדות תיאוריות של התבוננות, וסמיוטיקה. שתי תיאוריות אלו יעזרו לסטודנט לקרוא דימויים חזותיים. בנוסף נעסוק בסממני התקופה העכשווית וננסה להבין מהו פוסטמודרניזם בתרבות ובאמנות עכשווית.

אמנים עכשיו

ד"ר רוני עמיר

בקורס יוצגו חמישה אמנים ומעצבים בולטים בהקשר למושגי יסוד בתרבות עכשווית. את המושגים  קיטש, היפר ריאליזם, פייק ניוז, חברת הראווה, סימולקרה ועוד,  תלמדו דרך מאמרים וסרטונים. הקורס מחבר בין אמנים לתרבות עכשיו.

אדריכלות לוקלית בעידן גלובלי

ד"ר נגה פרידמן

”Think global, act local" בעידן שבו העולם הופך ל "כפר עולמי" אך בד בבד ישנו הרצון לשמר את האופי המקומי, חיים להם לכאורה שני ניגודים: של רצון להתרחבות מצד אחד ולהתמקדות מצד שני. קורס מתוקשב שעוסק בתהליכים של גלובליזציה לעומת מגמות ששואפות לחיפוש הזהות ושמירה על המקומיות וביטוים באדריכלות בארץ ובעולם המערבי..

.

"כאן ועכשיו"

ד"ר אביבה וינטר

בקורס נתוודע לשדה האמנות העכשווית בישראל. במהלך הקורס הסטודנטית תבקר באופן שוטף בתערוכות ותתנסה בכתיבה פרשנית וביקורתית, בניתוח יצירות אמנות ובקריאת טקסטים הקשורים במתרחש בעולם האמנות העכשווי. בקורס ארבעה מפגשים מקוונים בהם נערוך היכרות עם סוגיות באוצרות ובמוזיאולוגיה ועם תיאוריות פרשניות.

עיצוב כמשקף תרבות

עדי אנג'ל

במהלך הקורס נלמד מהו הערך הייחודי של מחקר עיצוב. תוצרי עיצוב, החפץ המעוצב והטקסט החזותי הם עדות היכולה ללמוד את הקורא בהם אודות החברה והתרבות בה הם מתקיימים ונוצרים. לכן בקורס נלמד לקרוא את תוצרי העיצוב ולחלץ מהם משמעויות ולהשתמש בהם ככלי להבנה של תרבות זמן ומרחב. זאת בכדי שנוכל להשתמש במידע ככלי לפיתוח ולחדשנות.

     

ארכיטיפים באמנות

גלי לוקשין

הקורס יעסוק בתיאוריה הפסיכולוגית של קארל יונג ובפרט בארכיטיפים- התבניות הקדומות הטבועות בנפש ובהיסטוריה האנושית. הקורס יסקור את התפתחות התיאוריה בהקשר לתיאוריות פסיכולוגיות שהתפתחו במקביל. הקורס יעסוק בארכיטיפים העיקריים ויסקור אותם לאור דוגמאות של תרבות, ספרות, מוזיקה ואמנות חזותית מתקופות שונות.