התמחות בהוראה – סטאז'

התמחות בהוראה – סטאז'

תוכנית התמחות בהוראה – סטאז'
מרכזת התכנית: ד"ר ורד אלימלך
מזכירת התכנית:  מלכה וינשטוק
דוא"ל:  stajemuna@gmail.com
טלפון: 0732532853 / 02-6733767 שלוחה 4

שנת ההתמחות היא שנת הוראה לכל דבר. חובת ההתמחות חלה על כל אחד בשנת ההוראה הראשונה שלו והיא חובה על מנת לקבל רישיון הוראה. קבלת הרישיון הינה תנאי הכרחי להשתלבות כמורה במערכת החינוך בישראל.
בשנת ההתמחות המורה עובד בשכר בשליש משרה לפחות בבית ספר, מקבל הנחייה ממורה חונך (1 ש"ש) ומשתתף בסדנה במכללה (בהיקף של 2 ש"ש). כמו כן מוטלות עליו חובות וזכויות כמו כל עובד הוראה מן המניין.
מטרת ההתמחות בהוראה היא תמיכה במורה המתחיל, יצירת גשר בין התיאוריה למעשה החינוכי, טיפוח זהותו המקצועית ובחינת מידת התאמתו של המתמחה למערכת החינוך.
ממחקרים שונים עולה כי שנת ההתמחות יוצרת תרבות של קליטה מיטבית של מורים חדשים, ויוצרת זהות והתפתחות מקצועית ומפחיתה את הנשירה בהמשך הדרך. מטרת סדנת ההתמחות, היא תמיכה וסיוע למתמחה.
הערה: גם מי שאינו עובד הוראה בשנה ד', יוכל לסיים את לימודיו לתואר .B.Ed ולתעודת הוראה.

סדנאות ההתמחות

המכללה מציעה סדנאות התמחות,  הסדנה בהיקף של 60 שעות,
מתקיימת בימי שני בבוקר כחלק ממערכת השעות של סטודנטיות בשנה ד'.
בסדנה אנו דנים בסיטואציות חינוכיות שונות העולות מן השטח, בעזרת משחקי תפקידים, מודלים שונים ומאמרים.

הסדנאות שמתקיימות:

  • סדנת התמחות בתאטרון
  • סדנת התמחות באומנות
  • סדנת התמחות מקוונת (מיועדת לבוגרות וסטודנטיות חיצוניות )
  • סדנת התמחות בתקשורת חזותית

קישורים חשובים

אתר אגף התמחות וכניסה להוראה

האתר סטאז קל

הדרכה לפתיחת תיק עובד הוראה פ"ד- יש לשים לב לתאריכים האחרונים!