מלגות ועלויות

מלגות ועלויות

סטודנטים  הזכאים למלגות

סטודנטים בוגרי שירות לאומי / צבאי מועמדים לקבלת מלגת לימודים ומלגת קיום:

שיעור הסיוע בשכר הלימוד נקבע לפי מצב סוציו–אקונומי וחישוב הכנסה לנפש. הזכאות לדמי קיום תלויה במצב סוציו–אקונומי וחישוב הכנסה לנפש, וכן במספר שעות הלימוד השבועיות.

מי שאינם בוגרי שירות לאומי / צבאי מועמדים לקבלת מלגת לימודים מטעם משרד החינוך. על פי אותם קריטריונים.

את טופס בקשת המילגה תקבלו במכינה כחלק מתהליך הייעוץ .ניתן לקבוע פגישת ייעוץ בתיאום מראש בכל אחד מימות השבוע בין השעות 9:30-13:30.

בפגישת הייעוץ תקבלו הנחיות והסבר אילו מסמכים צריך לצרף לבקשת המילגה. עליכם להגיש את כל המסמכים בהקדם האפשרי. לא ניתן לדון בבקשת מילגה עם מסמכים חסרים.