מכינה אקסטרנית ואינטרנית

מכינה אקסטרנית ואינטרנית

מכינה אקסטרנית

המסלול האקסטרני מיועד לסטודנטים אשר:

  • לא ניגשו כלל לבחינות הבגרות דרך בית הספר.
  • לא סיימו 12 שנות לימוד במסגרת בית הספר.
  • בית הספר אשר למדו בו נסגר ולכן לא ניתן לגשת דרכו לבגרויות.
  • מי שלמדו בבתי ספר ייחודיים בעלי תכנית בגרויות ייחודית, וצריכים לשנות את תכנית הבגרות.

על מנת להיבחן בבחינות אקסטרניות עליך לפתוח תיק בשלוחה האקסטרנית של משרד החינוך. צוות המכינה עוזר  בכך בשני ימים מרוכזים אך ניתן לעשות זאת גם באופן עצמאי. 

מועד פתיחת התיק מוגבל בזמן ולכן עליך לשים לב לא להפסיד את המועד.

עלייך לשלוח מייל לכתובת : bagtelaviv@gmail.com ולבקש לפתוח תיק בחינות רגיל (ולא עצמאי).לבקשה יש צורך לצרף צילום תעודת זהות. 

צוות השלוחה האקסטרנית ישלח מייל חוזר ובו טופס רישום. כדאי להתייעץ עם צוות המכינה לגבי מילוי הטופס. לאחר מכן, יש להיכנס לאתר פורטל תלמידים , להרשם בו ולוודא שבקשת הבחינות עודכנה.

בהמשך ישובץ הסטודנט למקום בו מתקיימת הבחינה.

כל המידע יופיע באזור האישי באתר פורטל תלמידים.

 מי שמפסיד את תאריך פתיחת התיק לא יכול להיבחן בבחינות החורף.

 על הסטודנט חלה האחריות לפתיחת התיק, לרישום לבגרויות ולבירור מקום הבחינה. צוות המכינה יעזור בשמחה.

  • לבעלי אבחון המעוניינים להיבחן עם התאמות (הקלות)- יש לשלוח סריקה של האבחון .כמו כן,לפני כל מועד בחינה (חורף וקיץ) יש למלא טופס בקשה להיבחנות בתנאים מיוחדים. ללא הגשת הבקשה לא ניתן להיבחן עם ההתאמות (הקלות)
  •    לבעלות ציוני חוצים –יש לסרוק העתק מגיליון הציונים .

לאחר פתיחת התיק וקבלת מייל חוזר מהשלוחה האקסטרנית צריך להגיע לרכזת המכינה שנוכל לוודא שאכן נרשמת כשורה. 

לפני כל מועד בחינה- באחריותך לגשת למזכירות המכינה כדי לדעת לאיזה שאלונים להרשם.

לסטודנטים שאין להן אבחון

במהלך תחילת שנת הלימודים אנו נפנה סטודנטים לאבחון פסיכו-דידקטי על פי המלצות המורים והחלטת יועצת המכינה.
על פי המלצות האבחון ניתן לבקש התאמות  מהשלוחה האקסטרנית.

מכינה אינטרנית

סטודנט שנבחן לפחות בחינת בגרות אחת במסגרת לימודים בתיכון וסיים תיכון רשאי להיבחן בתוך בית הספר בו הוא למד. 

ההרשמה לבגרויות לסטודנטים אינטרנים נעשית באמצעות בית ספר שבו הסטודנט למד.

מועד ההרשמה מתפרסם ע"י משרד החינוך וניתן להתעדכן בו דרך מזכירות ביה"ס התיכון בו למדת. סטודנטים בעלי אבחון ולקויות למידה צריכים בעת הרישום לבקש מבית הספר שיבחן אותם עם ההקלות המגיעות להם ע"פ האבחון.

על מנת למנוע טעויות יש לקבל מרכזת המכינה את מספרי השאלונים בהם נבחן הסטודנט ואותם לתת למזכירות ביה"ס. יש לקבל מביה"ס אישור על הרישום.