מסלולים

מסלולים

מסלול חד-שנתי

משך הלימודים: שנה אחת.
מיועד לסטודנטיות שחסרות להן עד 14 יחידות לימוד, להשלמה או שיפור ציון.
שעות לימוד שבועיות: לא פחות מ- 22 שעות שבועיות.

תנאי קבלה:
ריאיון

מסלול דו-שנתי

משך הלימודים: שנתיים.
מיועד לסטודנטיות שחסרות להן 21-18 יחידות לימוד, להשלמה או שיפור ציון.
שעות לימוד שבועיות: לא פחות מ- 22 שעות שבועיות.

מסלול מדורג

משך הלימודים: סמסטר עד שניים.
מיועד לסטודנטיות החסרות שחסרות להן עד 7 יחידות לימוד, להשלמה או שיפור ציון.
שעות לימוד שבועיות: עד 22 שעות בשבוע.

תנאי קבלה:
ריאיון

מסלול ייעודי

משך הלימודים: 9 חודשים.
מיועד לסטודנטיות המעוניינות להמשיך במכללות להכשרת עובדי הוראה, או במוסדות אקדמיים אחרים המכירים בתעודה זו.
שעות לימוד שבעיות: 32 שעות בשבוע.

תנאי קבלה:
ריאיון
ראי פירוט בלשונית "מכינה ייעודית".

מסלול ייחודי לבעלות לקויות למידה

משך הלימודים: שנה עד שנתיים.
שעות הלימודים: לא פחות מ- 32 שעות שבועיות.

תנאי קבלה:
ריאיון אישי
אבחון