דבר נשיא המכללה

דבר נשיא המכללה

לאנשי הסגל, לסטודנטיות בהווה ובעבר, לנרשמות – סטודנטיות העתיד, למעוניינות להירשם – גם הן אולי סטודנטיות בעתיד, ולכל מי שמתעניין במכללת אמונה; ברוכים הבאים לאתר הבית!

כמי שמופקד היום על המכללה מאוחדת ושקוע רובו ככולו בהכשרת מורים לחינוך הדתי בישראל, ברצוני להבטיח לכם שעמיתיי ואני נעשה מאמץ מרבי שהדברים הנכתבים באתר ישקפו את רוח המכללה ואת הנעשה בה.

כנשיא מכללה להכשרת מורים לחינוך הדתי בישראל בתחומי הרוח, החברה, והאומנויות ברוח המסורת היהודית אני מודע לנטל האחריות המוטל על שכמי וגאה להמשיך במסורת הארוכה והמפוארת של קודמיי בתפקיד והלוואי ואהיה ראוי לעמוד במחיצתם. 

תחומי האומנויות והיצירה הם חלק אינטגרלי של המסורת היהודית שעלינו מוטלת החובה לפתחם בילדינו ובדור הצעיר וזאת לפי כללי המסורת היהודית ואנו מחויבים לכך. חינוך הוא מדע, וככזה הוא איננו שוקט על שמריו, מתחדש ומתעדכן! אבל בצד ההתחדשות המתמדת יונק החינוך גם מערכים נצחיים.

המכללה מבססת את ערכי החינוך שאותן היא מעבירה לתלמידיה על השורשים היהודיים ומסורת העבר של עם ישראל ומדינת ישראל. 

טוב ויפה, חשוב ומועיל להיות חלק ממוסד בעל מסורת כה עשירה.
הצוות הנאמן הוא העושה במלאכה, חבריי העומדים לצדי נושאים בעול יום יום, כולנו יחד ברוח טובה וחברית מובילים קדימה. אנו שמחים על כל מי שבוחרת להתחיל את עתידה המקצועי ולבססו במכללה. אנו מקדמים בברכה כל נערה ואישה המעוניינות ללמוד בסגנון המיוחד של מכללתנו אשר בשנה זו ממשיכה מסורת של מצוינות ודרך ארץ של מעל תשעה עשורים. בצד התפילות למען עם ישראל אני נושא תפילה להצלחת עבודתנו במכללת אמונה.

שלכם,
פרופ' שמואל סנדלר