הרשמה מקוונת

הרשמה מקוונת

1בחירת מגמה
2פרטים אישיים
3השכלה ונסיון עבודה
4משפחה
5העלאת מסמכים וסיום
נא לכתוב בקיצור מה הביא אותך לבחור במקצוע. יש להתייחס לחוויות נסיוניות קודמות שהשפיעו על התעניינותך בנושא זה. האם יש לך ספקות או חששות בנוגע לבחירה זו? כיצד את רואה את השילוב בין המקצוע אותו בחרת להוראה? נא להקפיד על סגנון כתיבה, דקדוק וריהוט דבריך.