מבחן אמירם

מבחן אמירם

מבחן אמיר\אמירם

סטודנטית יקרה! כחלק מלימודי התואר וע"פ דרישות משרד החינוך עליך להיבחן במבחן אמיר\אמיר"ם, שמטרתו לקבוע את סך השעות להן את נדרשת ללמוד אנגלית, בכדי להיות זכאית לתואר B.Ed.

המבחן מיועד למי שלא נבחנה עד היום במבחן זה או פסיכומטרי. להלן טבלת הציונים ומספר השעות באנגלית שתצטרכי ללמוד לאחר קבלת הציון:

טווח ציוןמס שעות שתצטרכי ללמוד
134 ומעלה2 שעות שבועיות (שנתי)
133-120 4 שעות שבועיות (במשך סמסטר חורף בלבד)
100-1192שעות שבועיות (שנתי)
85-993שעות שבועיות (שנתי)
0-845 שעות שבועיות (כולל ימים מרוכזים בחופשות)

המבחן נערך דרך מרכזים של המרכז להערכה ובחינות (מאל"ו).

כל הפרטים אודות מבחן אמי"ר/ אמיר"ם נמצא באתר

על מנת להגיע מוכנה למבחן, ניתן לתרגל באתר הזה

יש לדווח את ציון מבחן האמיר\אמיר"ם למכללה עד תאריך 1.8.2023 (י"ד אב תשפ"ג) לידי: ……………

לתקנון אנגלית


בהצלחה!

רכז לימודי אנגלית: גב' עדינה מצליח.