מלגות פנימיות

מלגות פנימיות

מלגה מטעם המכללה

המלגה ניתנת לסטודנטיות העומדות בקריטריונים הנדרשים.
סטודנטית המעוניינת להגיש בקשה למלגה, עליה למלא את הטופס המצ"ב.

*שימי לב! אין לראות במילוי הבקשה למלגה הבטחה או התחייבות מטעם המכללה להענקת המלגה.

ההרשמה למלגות תשפ"ג נפתחה.
ההרשמה פתוחה עד לתאריך ו' בחשוון תשפ"ג ה- 31.10.22.

יש למלא את הטופס ולצרף את כל המסמכים הנדרשים.

להורדת טופס הבקשה

את הבקשה יש להגיש בקובץ סרוק אחד למייל: milgot.emuna@gmail.com

שימי לב: עלייך למלא את כל פרטי הטופס בצורה ברורה וקריאה!       
ללא צירוף כל המסמכים הנדרשים, בקשתך לא תטופל.

**אין המכללה מתחייבת לסכום המלגה ולכמות המקבלים.
בהצלחה,
ועדת מלגות