בית מדרש לסטודנטיות באמונה!

בית מדרש לסטודנטיות באמונה!

13.2.24
בית מדרש לסטודנטיות באמונה!✨️
מוזמנות למפגש השני של בית המדרש במחלקה לתיאטרון.לפרטים:
רוצה גם לשנות עולם דרך עיצוב תאטרון או אומנות?