הודעה חשובה

הודעה חשובה

16.10.23
⚠️⚠️⚠️הודעה חשובה⚠️⚠️⚠️
שימו לב סטודנטים וסטודנטיות יקרים ויקרות
שנדע ימים טובים יותר
מתחזקים באמונה🇮🇱