זו כבר מסורת!

זו כבר מסורת!

1.2.24
זו כבר מסורת! 🔥
בחופשת הסמסטר המתקרבת, יתארח סגל המחלקה לתיאטרון באדיבותה של ליאורה מינקה, בתיאטרון הקאמרי. ליאורה היא יו"ר הועד המנהל של שני הגופים. מצטרפות גם דר' אפרת גרוסמן, ראש המכללה, ויפעת סלע, יו"ר תנועת אמונה. תודה לכולן!
אמונה – תנועת האישה הדתית לאומית
אפרת גרוסמן
יפעת סלע
ליאורה מינקה
רוצה גם לשנות עולם דרך עיצוב תאטרון או אומנות?