ט"ו בשבט – תיקון לחטא עץ הדעת

ט"ו בשבט – תיקון לחטא עץ הדעת

24.1.24
ט"ו בשבט – תיקון לחטא עץ הדעת🍏
הרב ד"ר מנחם מקובר, רב המכללה
נאמר בדברי חכמינו כי ביום זה מתחיל השרף לעלות באילנות. בנוסף מבואר בגמרא לגבי מהותו המיוחדת של יום זה כי רוב גשמי השנה יורדים עד תאריך זה. האביב מתקרב, והאילן מתחיל את דרכו אל מגמתו – להוציא את פירותיו. אם עד עתה היה האילן בבחינת מקבל, שותה את הגשמים, הרי שעתה הוא מתחיל לתת את פירותיו, להוציא את הגנוז בו מן הכוח אל הפועל.
הכוונה הפנימית היא כי ביום זה לאחר שירדו רוב הגשמים, המרמזים על ההשפעות העליונות היורדות משמים, מתחילה ההתעוררות הפנימית, זהו יום תחילת התיקון. מיום זה מתחילה למעשה חנטת האילנות, שהינה ראשית צמיחת הפרי. זהו שורש ותחילה לתיקון של הפגם הקיים בבריאה מאז החטא.
עיקר חטאו של אדם הראשון היה בעוברו על ציווי ד' "וּמֵעֵץ הַדַּעַת טוֹב וָרָע לֹא תֹאכַל מִמֶּנּוּ כִּי בְּיוֹם אֲכָלְךָ מִמֶּנּוּ מוֹת תָּמוּת". עיקר ניסיונו של האדם היה האכילה מעץ הדעת. חטא זה פגם בבריאה כולה, וכן באילן ובפירותיו, וגרם לנפילת העולם כולו ממדרגתו. מבאר בעל האור החיים הקדוש כי עץ הדעת היה עץ מופלא שכל מהותו הינה רוחנית. הוא מהווה שורש לכל העצים, וממנו היה עליהם לינוק מאז ראשית הבריאה. פגם אדם הראשון היה הניתוק מבחינתו של עץ מופלא זה, משורש הקשר הרוחני של הדעת בטהרתה, של החיבור האדם אל הבריאה כולה.
מהותו המיוחדת של ט"ו בשבט היא שבו מתחיל תיקון חטא האכילה של אדם הראשון. לכן זהו ראש השנה לאילן, יום התחדשות הבריאה וחזרתה לשורשה המתוקן.
יהי רצון שנזכה להתחבר אל שורשי הבריאה, אל העולם המתוקן, אל גילוי הדעת השלמה.🙏
ייתכן שזה פופ ארט