מתחדשים באמונה – אדר תשפ"ד

מתחדשים באמונה – אדר תשפ"ד

2.2.24

מתחדשים באמונה -מצדיעים לך!

פרסומת חדשה ברוח הימים, שעלתה השבוע לרשתות החברתיות מציגה תסריט ובו חייל השב אל ביתו כשבדרכו
הוא פוגש באנשים אקראיים שעוצרים, ומצדיעים לו. כך הילדים בגן השעשועים, חבורת מתעמלי הבוקר, השכן
שירד לזרוק את הזבל ועוד אחרים. כולם עוצרים ומצדיעים. הפרסומת מסתיימת עם כניסתו הביתה, שם הוא הוא
מניח את תיקו הכבד והפעם הוא מצדיע… לאשתו.
הסיטואציה מזכירה את סיפורם של רבי עקיבא ורחל אשתו. כמה הצדיעו לו לרבי עקיבא כשחזר לביתו אחרי 24
שנה בשליחות ההוראה אליה יצא, כל שועי העיר יצאו לקבל את פניו ולהצדיע לתלמיד החכם השב אחרי תקופה
ארוכה. ור' עקיבא?
ר' עקיבא בחר להצדיע לאשתו.
גם בפרשה שלנו, מצויה גיבורה המתמודדת בעורף לבדה ונושאת בנטל, בזמן שכולם מצדיעים לבעלה, המגוייס
באופן מוחלט וטוטאלי לעם ישראל.
ציפורה, אשת משה מוצאת את עצמה חיה לבד בבית אביה יתרו, ומגדלת את שני בניה לאחר שבעלה יצא לראות
"מה שלום אחיו". השליחות הזו התארכה יותר מידי ומי שעושה לזה סוף הוא אביה. הוא לוקח את ציפורה ואת
נכדיו ויוצא למסע להחזירם הביתה ולאחד שוב את המשפחה.
בהתיצבו אצל משה הוא נוקט בלשון צינית " אִנִי חֹתְנְך יְתרֹו" )למקרה שאתה לא זוכר( ולא די שהוא משאיר אצלו
את ציפוריה וילדיה הוא גם עוזר לו לאזן בין חיי משפחה לבין העשיה למען עם ישראל ויוצר עבורו את הרפורמה
המשפטית הראשונה.
רק אחרי זה הוא מרשה לעצמו לעזוב, לא לפני שלימד אותנו בפרשה הכי דרמטית בתורה, בה אנו קוראים את
עשרת הדיברות – יסודות האמונה, על מקומה המרכזי של המשפחה היהודית גם בתקופות של שליחות ועשיה
עליונה ונשגבת.
יתרו בל נשכח, משמש בפרשה זו לא רק כיועץ משפחתי וארגוני אלא כקופירייטר שטבע עבורנו, את אחד הביטויים
השכיחים ביותר בדיבור היומיומי שלנו, "ברוך השם" וַֹּיּאֶמר יְתרֹו בּרּוְך ה' אשר הציל אתֶכֶם מיד מצַרִַים וִמיּד ַּפּרֹעֹה.
בשבת זו נצדיע אנחנו לציפורה ולכל נשות הלוחמים שבחזית ובעורף ונזכור כי בזכות נשים צדקניות נגאלנו ממצרים
ובזכות נשים צדקניות שבדור זה גם הפעם נגאל ובקרוב בעז"ה.

שבת שלום וחודש טוב ומבורך
ד״ר אפרת גרוסמן
ראשת המכללה

להמשך קריאה לחצו