מתחזקים באמונה!

מתחזקים באמונה!

15.10.23
מתחזקים באמונה!🇮🇱
עדן רם, סטודנטית שנה א' במחלקה לתקשורת חזותית יוצרת ומחזקת את עם ישראל בעשייתה ומתפללת:
לכל השבויים הפצועים והחיילים היקרים אנחנו איתכם ומאחורכם ומתפללים לשובכם בשלום במהרה!
עם ישראל חי וקיים💙