״מחדשים באמונה״ טבת תשפ״ד

״מחדשים באמונה״ טבת תשפ״ד

7.12.23

מחדשים באמונה

"וְהָיָה בֵית יַעֲקב אֵש  ובֵית יֹוסֵף לֶהָבָה  ובֵית עֵשָו לְקַש וְדָלְקּו בָהֶם וַאֲכָלּום וְלא יִהְיֶה שָרִיד לְבֵית עֵשָו"(עובדיה א', יח)
כבר חודשיים שהמושג הפופולרי ביותר הוא חוסן. חוסן לאומי, חוסן נפשי, חוסן גופני, חוסן אמוני, מרכזי חוסן נפתחים בכל מיני מקומות, והרצאות בנושא מוצעות בצורות שונות. כולם מבקשים לצרוך אותו ולא ממש יודעים איך.
המושג חוסן )resilience )מוגדר כיכולת פסיכולוגית חיובית להתמודד עם מצבי דחק ומשבר, ולהסתגל לנסיבות החיים שנגרמו בעקבות מצבים אלו.
בפרשה הקודמת קיבלנו את השם ישראל. השם 'ישראל' ולא השם 'יעקב' – הוא סימן וקריאה להתחדשות, לעמידות ולחוסן. ישראל – השם הגנרי הקולקטיבי, המייצג את הזהות והקיום היהודי, שנולד מתוך מאבק ופציעה שבסופה קימה מחדש, מכיל את נוסחת החוסן. אך יותר מיעקב אבינו הנושא בגאווה את השם ישראל, נדמה שבנו יוסף הוא סמל החוסן והאיתנות היהודית.
יוסף שהושלך לבור ולבית האסורים, רווי תלאות ובגידות, מצליח לזקוף את קומתו כל פעם מחדש, לקדם את חייו לפסגות הגבוהות ולהגיע אל ארמון המלוכה. מבירא עמיקתא של ממש לאיגרא רמא. מה חיזק אותו ברגעים הקשים וגרם לו לעמידות ולחוסן, גופני, נפשי ורוחני? חוסן שילווה אותו גם בפרשות הבאות בארץ מצרים. ואיזו עוצמה נפשית מביאה אותו. לבסוף, לאחר שהרשה לעצמו לטעום טעם של נקמה, גם לסלוח, ולנכות את הרגשות האשמה מאחיו?

אולי היותו נצר לזוג אוהבים, כמו יעקב ורחל, אולי היוולדו אחר תקופת עקרות, והיחס המיוחד שזכה לו מאביו ואמו ובוודאי שגם "סתרי התורה" שמסר לו יעקב )רמב"ן – בראשית ל"ז, ג'(, שלימדו אותו לחבר בין עולם המציאות לעולם השמיימי, בנו אצלו תשתית וכוחות פנימיים שאיפשרו לו להתמודד עם פגעי החיים הקשים שחווה. ואולי דווקא הטראומה היא זו שחיזקה, הצמיחה וקידמה את ההתפתחות. מחייו של יוסף אנחנו למדים כי אל ייראה כל אדם שחווה פגיעה או אסון את האירוע כגזר דין לסבל ניצחי, שאין ממנו מנוס. כי יש גם מקרים אחרים.
הרב קוק בספרו עין איה מציין כי את החוסן המיוחד הזה הנחיל יוסף גם לנו. "והנה כוח החוזק הנפשי הפנימי מצינו באמת ביוסף באופן מאוד נעלה בניסיונו… עד שזכה באמת על ידי זה להנחיל גם כן לבניו את אותה ההכנה של החוזק הפנימי". ומעשה אבות ואימהות, סימן לבנים ולבנות, בימים ההם, בזמן הזה.
יעקב בהפיכתו לישראל הדליק את אש החוסן. יוסף כבר הגדיל את האש ללהבה גדולה. נתפלל שהחודש יתקיימו דבריו של נביא הנחמה עובדיה, שדימה את יוסף ללהבה שבחוזקה ובחוסנה תשרוף את עשו כמו קש באש.

שיהיה לכולנו חודש טוב ומבורך,
חודש של אור ולהבה מתוך החושך
שבת שלום וחנוכה שמח
ד״ר אפרת גרוסמן, ראשת המכללה

להמשך קריאה: מחדשים באמונה