״מחדשים באמונה״ שבט תשפ״ד

״מחדשים באמונה״ שבט תשפ״ד

4.1.24

התצפיתנית הראשונה- (שמות ב', א'-ח')
פרשתנו מציגה לנו מקרה לימוד, של נשים המחוללות שינוי דרמטי במציאות שנראית כבלתי אפשרית, ללא כל
התערבות מכוונת מלמעלה.
ספר בראשית הוא ספר לידתה של המשפחה. ספר שמות הוא ספר לידתה של האומה והעם. פרשת שמות הפותחת
את הספר, מציגה לנו תמונה הרואית של נשים בונות עם. חוט של חוסן נשי, מתוח בין האירועים שבמרכזן ניצבות
הנשים והאימהות – המנהיגות, פורצות הדרך ומשנות ההיסטוריה, כדמויות מופת. מסיפור המיילדות העבריות
הפותח את החומש, דרך מרים אחות משה, התצפיתנית הראשונה, הנצבת מרחוק לשמור על אחיה בתיבה, דרך בת
פרעה הרוחצת ביאור ומצילה את הילד בניגוד לגזרות אביה, המשך בציפורה המצילה את בעלה משה כשמלה אותו
ועוד. ניתן להמשיך ולהפליג בסיפורי הנשים לאורך תקופת מצרים והמדבר-בנות צלפחד ותביעתן לירושה ונחלה,
נשות המדבר וקריאתן ״ניתנה ראש לארץ ישראל״ )בניגוד לגברים שביקשו לחזור מצריימה(, סירובן להשתתף
במעשה העגל ועוד ועוד.. ועד לאירוע בניית המשכן הסוגר את החומש, בו הן דורשות להיות חלק מבנייתו וממערך
התרומות אליו.
הנשים הצדקניות בפרשה צופות את תוצאות גזרת הפתרון הסופי של פרעה וניצבות כקולקטיב בעוז ובענווה, תוך
לקיחת סיכון עצמי, עבור העם שזה עתה נולד (א',טו'-יז').
מעבר לאיכויות הספרותיות של סיפור הצלתו של משה מגזרת פרעה על ידי אחותו בת השש יש כאן מסר של
אמונה תמימה, ומחשבה אופטימית גם ברגעים בהם נדמה שהכל כבר אבוד. מרים לא סתם התחבאה בין קני הסוף
אלא התייצבה, והנוכחות הזו שלה, לבדה, באמונה שלמה שכך צריך לעשות, שינתה את ההסטוריה.
פתחנו החודש את הלימודים במכללה ונשים צעירות רבות התייצבו אצלנו למרות שלא תמיד היה קל ונוח. חלקן לא
נמצאות בבתיהן וחלקן השאירו מאחור בעלים מגוייסים ובתוך כל זה הן מצליחות לקיים שגרת לימודים והגשות.
גם תכנית הגברים נפתחה אצלנו החודש כשסטודנטים רבים נעדרו ממנה וכך גם במכינה הקדם אקדמית ובתכניות
נוספות שלנו, אך אנחנו בהתיצבות מלאה נוכח האתגרים, מבינים את המשימה ואת השליחות שבלהוסיף רוח,
תוכן ומשמעות לסובב אותנו. זה תפקיד האמנות תמיד, ובעיקר בעת הזו. יש הדורשים את שבט כראשי תיבות-
שתהיינה בשורות טובות. נתפלל שכך יהיה בעז"ה.
חודש טוב ושבת שלום
ד״ר אפרת גרוסמן, ראשת המכללה

להמשך קריאה: מתחדשים באמונה