סגל המחלקה

סגל המחלקה

אנגלית

עדינה מצליח

עדינה מצליח

ראש חוג אנגלית

עדינה מצליח

ראש חוג אנגלית

איילת גרניק

איילת גרניק

מרצה לאנגלית

איילת גרניק

מרצה לאנגלית

אלן סימנוביץ

אלן סימנוביץ

מרצה לאנגלית

אלן סימנוביץ

מרצה לאנגלית

רונית ברלוביץ

רונית ברלוביץ

מרצה

רונית ברלוביץ

מרצה