סגל המחלקה

סגל המחלקה

אנגלית

אלן סימנוביץ

אלן סימנוביץ

ראש חוג אנגלית

אלן סימנוביץ

ראש חוג אנגלית

איילת גרניק

איילת גרניק

מרצה לאנגלית

איילת גרניק

מרצה לאנגלית

עדינה מצליח

עדינה מצליח

מרצה לאנגלית

עדינה מצליח

מרצה לאנגלית

רונית ברלוביץ

רונית ברלוביץ

מרצה

רונית ברלוביץ

מרצה