דבר ראש המחלקה

דבר ראש המחלקה

דבר ראש המגמה לחינוך והוראה – ד"ר אריאל גרוס

לימודי החינוך במכללה הם הנדבך החשוב ביותר בלימודי ההכשרה להוראה.
בצד השיעורים העיוניים, תכשירי את עצמך בעבודה מעשית במסגרת בתי ספר שונים.
לימודי החינוך בצד המקצוע שאותו בחרת ללמוד, יאפשרו לך בסיום לימודיך לקבל תעודת .B.ed  ומכאן האפשרות להמשיך ללימודי תואר שני ושלישי.

טרתנו היא לתת ידע וכלים עדכניים, שיעזרו לך להשתלב במערכות החינוך, או במוסדות המשיקים למערכת החינוך (כמו החינוך הבלתי פורמלי, מחלקות בעירייה, מתנ"סים).
אם החינוך חשוב לך הרי שהלימוד והעיסוק בתחום זה מבטאים את הרצון שלך לעשות שינוי ולהשפיע על נפשם של בני אדם – על ידיעותיהם, חשיבתם, עמדותיהם ואולי גם על לבם.

החינוך הוא העתיד. עתיד החברה והמדינה. חינוך הדור הצעיר במאה ה-21 מציב אתגרים חדשים בפני אלו המתעתדים לעסוק במקצוע ההוראה במגוון הגילים. מי שבוחרים לעסוק בהוראה בהכרח מתמודדים עם דילמות הקשורות בערכים, תרבות, התמקצעות ומצוינות בתחום הידע שלהם, תוך שילוב אמצעים טכנולוגיים.

חשיבות מיוחדת ישנה לעיסוק בתחום ההוראה והחינוך במקצועות האמנות אשר עד כה היו זנוחים בקרב הציבור הדתי. דגליה השונים של המכללה-  המקצועי, היהודי-אמוני והחינוכי- כל אלה חוברים יחדיו לפתח אישיות בעלת שליחות ייחודית להכשרת דורות עתידיים, להתבוננות מחודשת ומעמיקה על עולמנו המורכב והקסום.