תיאטרון

תיאטרון

תנאי קבלה למכללהתעודת בגרות בממוצע של 92 + 4 יחידות באנגלית.
ע"פ הנחיית המל"ג, ההתמחויות הנלמדות במכללה פטורות מציון פסיכומטרי. אולם, אם הממוצע שלך נמוך מ-92 ייתכן כי יהיה עלייך לגשת לפסיכומטרי כדי להעלות את הממוצע. ניתן לבדוק ממוצע אצל עינת – ראש מנהל הלומדים במכללה. טלפון: 02-6733767 שלוחה 110.

תנאי קבלה לחוג לתאטרון
​• ​מבחן התאמה הבודק ידע כללי בתחומי היהדות והתיאטרון.
• ​מבחן מעשי המורכב משני קטעי משחק של מונולוג דרמטי וקומי אותם עלייך להציג, כל ​מונולוג יהיה באורך של דקה וחצי. ​המונולוגים צריכים להיות מתוך מחזה (ולא כתיבה אישית). כדאי ורצוי להשתמש באביזרים.
לנוחיותך מצ"ב מונולוגים לדוגמה
• ראיון עם ראש החוג ורב המכללה.

חריגה מתנאי הקבלה:
המכללה תאפשר קבלה של עד 10% משיעור הסטודנטים בכל תוכנית לימודים, שאינם עומדים בתנאי הקבלה מנימוקים כגון: 
* הגברת ההנגשה להשכלה הגבוהה בישראל.
* צרכים ייחודיים של ציבורים מגוונים בישראל ואופייה הרב תרבותי של החברה.
* נתונים אישיים ואקדמיים מיוחדים המצדיקים קבלה חריגה.

משך הלימודים

4 שנים (בשנה הרביעית שנת סטאז'- לימודים של יום אחד בשבוע במכללה)

תעודות

עמידה בכל מטלות הלימודים מקנה לסטודנטית תואר ראשון בחינוך עם התמחות בתחומים הנ"ל, ותעודת הוראה לכיתות א- י"ב. בנוסף, מקבלת המסיימת תעודת מעצבת גרפית/ אמנית/ שחקנית ובימאית.

עולות חדשות בעלות בגרות חו"ל תצטרכנה לעבור בחינה פסיכומטרית ומבחן יע"ל.

לשאלות ובירורים ניתן לפנות למחלקה לרישום

Emunaacadmic@gmail.com